Yazid Saat & Associates
 
Tetuan Yazid Saat & Associates adalah sebuah Firma Guaman Syarie yang bertauliah dan diiktiraf beramal di 7 buah negeri iaitu Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya & Labuan, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka,  Johor, Perak dan Pahang.
 
Peguam Syarie adalah Sahabat Mahkamah Syariah dan sebagai pemudah cara bagi sesuatu kes yang difailkan di Mahkamah Syariah. Peguam Syarie akan memberi anda khidmat nasihat dari segi Perundangan Syariah berdasarkan Hukum Syarak dan Undang-Undang Syariah seterusnya memberikan solusi dan alternatif pilihan sebagai penyelesaian terbaik dalam setiap kes anda.
 
Peguam Syarie akan membantu kes anda dan memastikan kes anda berjalan dengan teratur dan lengkap mengikut kriteria yang digariskan oleh Mahkamah Syariah berpandukan Hukum Syarak dan Undang-Undang seteruskan memastikan segala tuntutan atau permohonan anda di Mahkamah Syariah berjaya.
 
Bertemakan "Syariah Asas Keadilan" dan "Meletakkan Hak Pada Yang Berhak", kami komited dalam memberikan perkhidmatan sebagai Peguam Syarie terbaik dalam mewakili dan membantu anda sehingga kes anda berjaya. Semoga setiap servis dan perkhidmatan kami mewakili anda dalam mendapatkan hak dinilai sebagai ibadah di sisi Allah SWT. InshaAllah.
 

Profesional

Perkhidmatan Profesional dengan berpandukan prinsip-prinsip dalam Amalan Guaman Syarie serta perundangan negara.

Bertauliah

Peguam Syarie bertauliah & beramal di Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang dan Perak.

Berpengalaman

Berpengalaman dalam mengendalikan kes-kes Permohonan/Tuntutan/Jenayah Syariah di Mahkamah Syariah. 

Fleksibel

Lokasi & masa perjumpaan yang fleksibel bergantung kepada cadangan anda dan kelapangan Peguam Syarie kami.

Komited

Komited dalam memberikan segala kerjasama yang diperlukan dalam setiap kes yang diwakili oleh Peguam Syarie kami.

Integriti

Kami sentiasa berpegang kepada Undang-Undang dan mengutamakan Hukum Syarak serta menjaga kerahsiaan anak guam.

PERKHIDMATAN YANG KAMI SEDIAKAN

Perkahwinan

Permohonan Wali Hakim, Wali Enggan, Nikah Bawah Umur, Poligami, Pengesahan Nikah Luar Negara, Pengesahan Nikah Poligami, Pengesahan Nasab dan lain-lain.

Perceraian

Permohonan Cerai Persetujuan Bersama, Pengesahan Lafaz Cerai Luar Mahkamah, Fasakh, Taklik, Khuluk, Hakam & Anggapan Kematian dan lain-lain.

Hak Selepas Perceraian

Nafkah Eddah, Nafkah Anak, Nafkah Isteri, Tunggakan Nafkah, Hak Jagaan Anak, Harta Sepencarian, Mutaah, Ubah Perintah Jagaan/Nafkah dan lain-lain.

Penyediaan Dokumen

Penyediaan Dokumen Mahkamah, Saman & Pernyataan Tuntutan, Permohonan & Afidavit Sokongan dan lain-lain.

Perancangan Harta 

Pengesahan Hibah, Pengesahan Wasiat, Wakaf, Pengurusan Pusaka & Sijil Faraid dan lain-lain.

Jenayah Syariah

Khalwat, Mengajar Tanpa Tauliah, Berjudi, Meminum Minuman Memabukkan, Subahat dan lain-lain. 

Ingin dapatkan
Khidmat Nasihat & Peguam Syarie?
 
Boleh hubungi kami dengan melengkapkan borang di bawah
atau terus telefon dan WhatsApp kami.

Lengkapkan maklumat di bawah & kami akan hubungi anda.

HUBUNGI KAMI

Dapatkan khidmat nasihat & solusi penyelesaian terbaik untuk kes anda.

Artikel Pilihan

1. Cerai Fast Track
2. Hak Jagaan Anak: Siapa Lebih Berhak?
3. Bagaimana Mutaah Dikira?
4. Nafkah Anak: Tuntutlah Pada Si Ayah
5. Bagaimana Memulakan Sesuatu Tuntutan Di Mahkamah Syariah
6. Bagaimana Mendapatkan Khidmat Peguam Syarie?
7. Berapa Yuran Guaman Kes-Kes Mahkamah Syariah?
8. Tunggakan Nafkah Anak: Si Ayah Tidak Bayar Perlu Buat Apa?
9. Apa Dokumen Yang Diperlukan Untuk Memfailkan Sesuatu Kes Di Mahkamah Syariah?
10. Berapa Lama Tempoh Sesuatu Kes Tuntutan Di Mahkamah Syariah?
11. Perlu Atau Tidak Lantik Peguam Syarie?
12. Poligami: Antara Hak Dan Tanggungjawab
13. Saya Terima Saman Dari Mahkamah Syariah, Apa Perlu Saya Buat?
14. Apa Itu Sulh Di Mahkamah Syariah?
15. Hadhanah & Interim Hadhanah.

 

16. Harta Sepencarian Dalam Perkahwinan, Apa Penilaian Mahkamah Syariah?
17. Perkara Yang Mahkamah Lihat Dan Nilai Dalam Permohonan Poligami.
18. Saya Tidak Bekerja, Adakah Saya Boleh Dapat Hak Jagaan Anak?
19. Hibah VS Wasiat, Yang Mana Satu Sesuai Untuk Saya?
20. Tidak Hadir Ke Mahkamah Syariah? Apa Kesannya?
21. Suami Tidak Beri Nafkah, Dikira Sebagai Hutang. Tuntutlah Hak Anda Di Mahkamah Syariah.
22. Prosedur Pengesahan Nikah Di Thailand, Apa Mahkamah Akan Lihat?
23. Nikah Sempadan, Kesan Pada Isteri Dan Anak-Anak.
24. Cerai Secara Fasakh, Alasan-Alasan Yang Diiktiraf Mahkamah Syariah.
25. Suami Ceraikan Secara WhatsApp, Apa Perlu Saya Buat?
26. Isteri Tidak Tahan Hidup Bersama Suami, 5 Jenis Perceraian Yang Boleh Dituntut.
27. Tuntutan Sabitan Nusyuz, 3 Perkara Anda Perlu Tahu.
28. Anak Sudah Meningkat Umur Dan Keperluan Bertambah, Ubah Perintah Nafkah Anak.
29. Gantirugi Pertunangan.
30. Suami Ingkar/Langgar Perintah Mahkamah, Apa Perlu Buat?
| UTAMA | MENGENAI KAMI | PERKHIDMATAN | ARTIKEL | HUBUNGI KAMI |

Disclaimer: Apa yang kami nyatakan di web ini adalah benar dan tepat mengikut Undang-Undang, Hukum Syarak, fakta semasa dan dari ulasan Pengamal Undang-Undang sebenar. Pelanggan dinasihatkan menggunakan perkhidmatan ini seperti arahan dan nasihat kami. Namun kami tidak bertanggungjawab jika sebarang masalah berlaku kepada pelanggan di atas penggunaan perkhidmatan ini yang berpunca daripada pelanggan sendiri.

  Peguam Syarie Yazid Saat & Associates, All Rights Reserved.

Hit counter: 5544
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand