YAZID SAAT & ASSOCIATES
PERKHIDMATAN KAMI
 
Perkhidmatan kami merangkumi semua tindakan Permohonan & Tuntutan di Mahkamah Syariah sama ada mewakili pihak Plaintif/Pemohon mahupun Defendan/Responden. Permohonan & Tuntutan kes di Mahkamah Syariah boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian iaitu Sebelum Perkahwinan, Ketika Dalam Tempoh Perkahwinan, Permohonan Perceraian, Tuntutan Selepas Perceraian, Kesalahan Jenayah Syariah, Khidmat Nasihat, Penyediaan Dokumen Mahkamah Syariah dan Pelbagai.

PRA PERKAHWINAN

Permohonan Wali Hakim/Am, Wali Enggan/Engkar, Nikah Bawah Umur, Poligami, Pengesahan Nikah Luar Negara, Pengesahan Nikah Poligami, Gantirugi Pertunangan, Permohonan Kebenaran Bernikah Perempuan Yang bercerai Tanpa Eddah/Janda Berhias dan lain-lain.

KETIKA PERKAHWINAN

Pengesahtarafan Anak, Pengesahan Nikah, Permohonan Kebenaran Poligami, Permohonan Perintah Daftar Nikah Poligami, Tuntutan Nafkah Isteri, Tuntutan Nafkah Anak, Tuntutan Cagaran Nafkah, Mengubah Perintah Nafkah Anak/Isteri, Tuntutan Mas Kahwin, Pengesahan Rujuk, Tuntutan Isteri Kembali Taat, Nusyuz dan lain-lain.

PERCERAIAN

Tuntutan Fasakh, Pengesahan Lafaz Cerai, Perceraian Persetujuan Bersama,  Permohonan Faraq Nikah, Khuluk/Tebus Talaq, Pengesahan Cerai Taklik, Ila’, Zihar, Li’an, Permohonan Perisytiharan Pembubaran Perkahwinan Sebab Pertukaran Agama dan lain-lain.

SELEPAS PERCERAIAN

Tuntutan Nafkah Eddah, Tunggakan Nafkah Isteri/Anak, Nafkah Anak, Hak Jagaan Anak (Hadhanah), Hak Jagaan Anak Sementara (Interim), Harta Sepencarian, Mutaah, Ubah Perintah Hak Jagaan Anak, Ubah Perintah Nafkah Anak, Ubah Perjanjian Hak Jagaan Anak, Ubah Perjanjian Nafkah Anak, Membatalkan Perintah Nafkah Isteri/Anak, Pemecatan Penjagaan Anak, Penguatkuasaan Perintah Nafkah dan lain-lain.

PENGURUSAN HARTA

Pengesahan Hibah, Pengesahan Hibah Semasa Maradul Maut, Pengesahan Wasiat, Waqaf, Faraid/Akuan Pusaka, Perubahan Perintah Harta Pusaka, Perlantikan Pentadbir Harta, Permohonan penyelesaian/penjelasan hutang si mati dan lain-lain.

KESALAHAN JENAYAH SYARIAH

Kesalahan Khalwat, Persetubuhan Luar Nikah, Persediaan Bersetubuh Luar Nikah, Hamil Luar Nikah, Mengajar Tanpa Tauliah, Berjudi, Meminum Minuman Memabukkan, Mengingkari Perintah Mahkamah, Sumbang Mahram, Hubungan Jenis Sesama Jantina, Persetubuhan Bertentangan Dengan Hukum Tabi’i, Memujuk Lari Perempuan Bersuami, Menghasut Suami Isteri Supaya Bercerai, Menghina Agama Islam, Penghinaan Mahkamah, Subahat dan lain-lain.

PELBAGAI

Tegahan/Injunksi Membawa Anak Keluar Malaysia, Tegahan/Injunksi Terhadap Gangguan, Pengesahan Nazar, Penjaga Diri/Harta/Anak Yatim, Pembekuan Transaksi Harta, Perlaksanaan Perintah Mahkamah, Perintah Menghina Mahkamah, Penghutang Penghakiman, Perintah Interim, Permohonan Interlokutori, Permohonan Keluar Islam, Pengesahan Sabitan Nasab/Ahli Waris, Gantirugi Perkahwinan, Sabitan Nusyuz, Hak Tempat Tinggal, Perintah Supaya Suami Tinggal Bersama Semula, Menangguhkan Perlaksanaan Perintah, Menghidupkan Semula Kes, Anggapan Mati, Permohonan Perintah Larangan Berkaitan Harta Anak Yang Belum Dewasa dan lain-lain.

PENYEDIAAN DOKUMEN & KHIDMAT NASIHAT

Penyediaan Dokumen Mahkamah Syariah, Saman & Pernyataan Tuntutan, Permohonan & Afidavit Sokongan dan lain-lain.

Memberi Khidmat Nasihat Perundangan Syariah berdasarkan Hukum Syarak dan Undang-Undang Syariah. Memberikan solusi dan alternatif pilihan sebagai penyelesaian terbaik dalam setiap kes anda.

Ingin dapatkan
Khidmat Nasihat & Peguam Syarie?
 
Boleh hubungi kami dengan melengkapkan borang di bawah
atau terus telefon dan WhatsApp kami.

Lengkapkan maklumat di bawah & kami akan hubungi anda.

HUBUNGI KAMI
Dapatkan khidmat nasihat & solusi penyelesaian terbaik untuk kes anda.
+60184000455
| UTAMA | MENGENAI KAMI | PERKHIDMATAN | ARTIKEL | HUBUNGI KAMI |

Disclaimer: Apa yang kami nyatakan di web ini adalah benar dan tepat mengikut Undang-Undang, Hukum Syarak, fakta semasa dan dari ulasan Pengamal Undang-Undang sebenar. Pelanggan dinasihatkan menggunakan perkhidmatan ini seperti arahan dan nasihat kami. Namun kami tidak bertanggungjawab jika sebarang masalah berlaku kepada pelanggan di atas penggunaan perkhidmatan ini yang berpunca daripada pelanggan sendiri.

  Peguam Syarie Yazid Saat & Associates, All Rights Reserved.

Hit counter: 4533
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand